Klikk på Finn kilde:

Du kan nå velge å søke etter kilder, f.eks, ved å skrive inn et stedsnavn, klikk deretter søk:

Alle kilder som er tilgjengelig i Digitalarkivet som har en tittel som stemmer med søket blir da listet opp:

Du kan også spesifisere periode, kildekategori eller geografi i tillegg eller i stedet for å skrive noen i fritekstfeltet. Legg også merke til at du kan søke på annet enn stedsnavn. F.eks. 'kjøpstad' vil liste opp kilder som har dette ordet i tittelen.