Skannet arkivmateriale

Nasjonalgalleriet, Kopibøker, Kopibok , 1909 - 1921


Ubenyttet register

(upaginert)

Kopibok

(1)