Skannet arkivmateriale

Førerens og ministerpresidentens kanselli. Utenriksavdelingen, Dokumenter , 0 -


0

(1)