Skannet arkivmateriale

Utenriksstasjonene, Legasjonen i Bern, Sveits, Dokumenter , 1942 - 1943


0

(1)