Skannet arkivmateriale

Akershus amt, Matrikkel , 1838 -


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Aker og Follo fogderi

Kråkstad tinglag

(1)

Ås og Nesodden tinglag

(5)

Vestby tinglag

(11)

Asker tinglag

(16)

Bærum tinglag

(19)

Aker tinglag

(22)

Nedre Romerike fogderi

Skedsmo og Nittedal tinglag

(29)

Sørum tinglag

(34)

Aurskog tinglag

(38)

Høland tinglag

(42)

Fet tinglag

(47)

Enebakk tinglag

(51)

Øvre Romerike fogderi

Gjerdrum tinglag

(55)

Nannestad tinglag

(59)

Hurdal tinglag

(64)

Eidsvoll tinglag

(68)

Ullensaker tinglag

(75)

Nes tinglag

(82)