Skannet arkivmateriale

Oslo stiftsdireksjon, Benefisert gods, Diverse protokoller, stykke 1, 1584 - 1612


Innholdsfortegnelse

(upaginert)

Tingsvitne vedrørende Skinnes

Krødsherad

1584.06.17

(1)

Grensegang mellom Forbrigd og Frostad

Kvam i Nordre Fron

1608.06.17

(2)

Tingsvitne vedrørende Valle og Etterstad

Aker

1589.05.22

(3)

Dom vedrørende Rå

Norderhov

1591.08.31

(4)

Erklæring om bispens bolig

Aker

1602.09.12

(5)

Dom vedrørende Kvåle i Slidre

Valdres

1606.08.11

(6)

Dom vedrørende Råum

Kråkstad

1585.01.24

(7)

Underrettsdom I vedrørende Valle og Etterstad

Aker

1589.06.26

(8)

Underrettsdom II vedrørende Valle og Etterstad

Aker

1589.06.26

(9)

Forlik vedrørende Krekke, Stenum-gård og Torsgård

Ringebu

1576.06.26

(10)

Dom vedrørende Finstad

Nes i Akershus

1595.07.29

(11)

Erklæring om tømmerlag i Fåberg

Fåberg

1586.09.25

(12)

Bytte mellom Rud i Nes og Stokstad i Ullensaker

Nes og Ullensaker i Akershus

1602

(13)

Dom vedrørende Vestgården

Nes i Akershus

1606.03.17

(14)

Synsforretning vedrørende Finstad

Nes i Akershus

1603.09.26

(15)

Tingsvitne vedrørende Etterstad

Aker

1589.06.03

(16)

Kongebrev vedrørende bispens bolig på Valle

Aker

1590.07.22

(17)

Dom vedrørende Bjørnstad og Trøgstad (fiskevann)

Norderhov

1604.08.30

(18)

Delegang, Sørum i Gjerdrum og Olstad i Ullensaker

Gjerdrum og Ullensaker

1595.05.10

(19)

Dom vedrørende Ryen og Manglerud

Aker

1602.08.10

(20)

Stevning vedrørende Ryen og Manglerud

Aker

1602.08.17

(21)

Dom vedrørende Krekke og Stenum-gård

Ringebu

1606.11.12

(22)

Dom vedrørende Råum

Kråkstad

1585.01.24

(23)

Lagmannsrettsdom vedrørende Valle og Etterstad

Aker

1589.06.27

(24)

Erklæring om tømmerskurd

Aker

1590.11.24

(25)

Aker

1590.11.17

(26)

Erklæring vedrørende Kopseng

Eggedal

1592.09.00

(27)

Kongebrev vedrørende Etterstad og Valle

Aker

1584.07.02

(28)

Deledom vedrørende Ramby

Ullensaker

1581.06.29

(29)

Brev vedrørende Grasvik

Sigdal

1605.02.27

(30)

Skjøte på bispegården i Oslo

Aker

1612

(31)

Ekstra bakside

(upaginert)