Skannet arkivmateriale

Oslo stiftsdireksjon, Bispestolens dokumenter, Dokumenter 1, 1581 - 1612


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Tingsvitne vedrørende Skinnes

Krødsherad

1584.06.17

(1)

Grensegang mellom Forbrigd og Frostad (?), Kvam i

Gudbrandsdalen

1608.06.17

(2)

Tingsvitne vedrørende Valle (?) og Etterstad

Aker

1589.05.22

(3)

Dom vedrørende Rå

Norderhov

1591.08.31

(4)

Erklæring om bispens bolig

Aker

1602.09.12

(5)

Dom vedrørende Kvåle i Slidre

Valdres

1606.08.11

(6)

Dom vedrørende Råum (Ramstad i Tune)

Kråkstad

1585.01.24

(7)

Underrettsdom vedrørende Valle (?) og Etterstad (k

Aker

1589.06.26

Dokument 1

(8)

Aker

1589.06.26

Dokument 2

(9)

Forlik vedrørende Krekke, Stenum-gård og Torsgård

Gudbrandsdalen

1576.06.26

(10)

Dom vedrørende Finstad

Nes i Akershus

1595.07.29

(11)

Erklæring om tømmerlag i Fåberg

Gudbrandsdalen

1586.09.25

(12)

Bytte mellom Rud i Nes og Stokstad i Ullensaker

Nes i Akershus

1602

(13)

Dom vedrørende Vestgården

Nes i Akershus

1606.03.17

(14)

Synsforretning vedrørende Finstad

Nes i Akershus

1603.09.26

(15)

Tingsvitne vedrørende Etterstad

Aker

1589.06.03

(16)

Kongebrev vedrørende bispens bolig, Valle, med bek

Aker

1590.07.22

(17)

Dom vedrørende Bjørnstad og Trøgstad (fiskevann)

Norderhov

1604.08.30

(18)

Delegang mellom Sørum i Gjerdrum og Olstad i Ullen

Gjerdrum

1595.05.10

(19)

Dom vedrørende Ryen og Manglerud

Aker

1602.08.10

(20)

Stevning vedrørende Ryen og Manglerud

Aker

1602.08.17

(21)

Dom vedrørende Krekke (og Stenum-gård) i Ringebu

Gudbrandsdalen

1606.11.12

(22)

Dom vedrørende Råum (Ramstad i Tune)

Kråkstad

1585.01.24

(23)

Lagmannsrettsdom vedrørende Valle (?) og Etterstad

Aker

1589.06.27

(24)

Erklæring om tømmerskurd

Aker

1590.11.24

(25)

Aker

1590.11.17

(26)

Erklæring vedrørende Kopseng

Eggedal

1592.09.00

(27)

Kongebrev vedrørende Etterstad (og Valle) med påte

Aker

1584.07.02

(28)

Deledom vedrørende Ramby

Ullensaker

1581.06.29

(29)

Brev vedrørende Grasvik

Sigdal

1605.02.27

(30)

Skjøte på bispegården i Oslo

Aker

1612

(31)

Ekstra bakside

(mangler)