Skannet arkivmateriale

Statoil ASA, Statfjordarkivet 1973-1988, stykke 123, 1985 - 1988


Hovedplan for overføring av operatøransvaret

(3)

Innholdsfortegnelse

(5)

Innledning og sammendrag

(7)

Styring av overføringen av operatøransvaret

(15)

Statfjord-divisjonen og nye MENIs organisasjon

(25)

Planlegging av utskifting av personell

(33)

Personalmessige spørsmål

(41)

Statfjord-divisjonens kontorlokaler

(49)

Teknisk bistand

(53)

Programmer, prosedyrer og systemer

(59)

Juridiske spørsmål

(63)

Fremdriftsplan

(66)

Kvalitetssikring - Hovedplan

(69)

Overføringsavtale

(74)

Tekniske støttefunksjoner

(84)

Fremdriftsplan

(91)