Skannet arkivmateriale

Statoil ASA, Statfjordarkivet 1973-1988, stykke 410, 1978


Protokoll fra beredskapsmøte 25.2.78

(3)

Pressemeldinger

(22)

Report of fatal accident of 25 February 1978

(30)

Rapport over dødsulykke 25. februar 1978

14.4.1978

(108)

Innholdsfortegnelse

14.4.1978

(111)

Innledning

14.4.1978

(113)

Undersøkelsens formål

14.4.1978

(115)

Undersøkelseskomiteens organisasjon

14.4.1978

(117)

Sammendrag av undersøkelsesresultatet

14.4.1978

(120)

Grunnleggende fakta og hendelsene i kronol. orden

14.4.1978

(126)

Mottatte opplysninger

14.4.1978

(153)

Analyse av opplysningene

14.4.1978

(160)

Anbefalinger om den fremtidige virksomhet

14.4.1978

(169)

14.4.1978

(184)