Skannet arkivmateriale

Aker og Follo, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Aker fogderi

Aker herred

(1a)

Asker sogn

(23b-24a)

Østre Bærum

(32b-33a)

Vestre Bærum

(36b-37a)

Follo fogderi

Nesodden prestegjeld

(43b-44a)

Ås prestegjeld

(48b-49a)

Kråkstad prestegjeld

(76b-77a)

Vestby prestegjeld

(93b-94a)