Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Nedre Romerike fogderi

Skedsmo sogn

(1a)

Sørum sogn

(9b-10a)

Aurskog prestegjeld

(15b-16a)

Høland prestegjeld

(20b-21a)

Enebakk prestegjeld

(28b-29a)

Fet prestegjeld

(35b-36a)

Summarisk ekstrakt

(42b-43a)