Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Øvre Romerike fogderi

Eidsvoll sogn

(1b-2a)

Nes sogn

(21b-22a)

Ullensaker sogn

(44b-45a)

Nannestad sogn

(63b-64a)

Gjerdrum sogn

(77b-78a)