Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Øvre Romerike fogderi

Eidsvoll sogn

(1a)

Nes sogn

(13b-14a)

Ullensaker sogn

(25b-26a)

Nannestad sogn

(35b-36a)

Gjerdrum sogn

(44b-45a)

Summa

(48b-49a)