Skannet arkivmateriale

Moss, Onsøy, Tune og Veme, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi

Borge prestegjeld

(1a)

Tune sogn

(10b-11a)

Varteig anneks

(29b-30a)

Onsøy prestegjeld

(34b-35a)

Hvaler prestegjeld

(51b-52a)

Håbøl prestegjeld

(57b-58a)

Våler sogn

(70b-71a)

Rygge prestegjeld

(81b-82a)

Svindal anneks

(99b-100a)

Råde prestegjeld

(104b-105a)

Summarisk ekstrakt

(116b-117a)