Skannet arkivmateriale

Solør, Østerdalen og Odal, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Tittelblad

(1b-2a)

Tynset prestegjeld

(2b-3a)

Åmot prestegjeld

Rendalen anneks

(36b-37a)

Store Elvedalen anneks

(45b-46a)

Åmot hovedsogn

(50b-51a)

Elverum prestegjeld

Elverum hovedsogn

(58b-59a)

Trysil anneks

(70b-71a)

Hof prestegjeld

(79b-80a)

Grue prestegjeld

(115b-116a)

Vinger prestegjeld

(147b-148a)

Odal prestegjeld

(176b-177a)

Summarisk ekstrakt for fogderiet

(206b-207a)