Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Ringerike og Hallingdal fogderi

Hole prestegjeld

(1a)

Norderhov prestegjeld

(6b-7a)

Ål prestegjeld

(19b-20a)

Nes prestegjeld

(33b-34a)

Summarisk ekstrakt

(45b-46a)