Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Jæren og Dalane fogderi

Bjerkreim skipreide

(1a)

Hetland skipreide

(13b-14a)

Lund skipreide

(37b-38a)

Sokndal skipreide

(61b-62a)

Eigersund skipreide

(81b-82a)

Valle skipreide

(90b-91a)

Quie (Bø) skipreide

(102b-103a)

Høyland skipreide

(111b-112a)

Haug skipreide

(122b-123a)

Klepp skipreide

(130b-131a)

Gjesdal skipreide

(138b-139a)

Gand (Sandnes) skipreide

(144b-145a)

Sola skipreide

(154b-155a)

Jåtten skipreide

(161b-162a)

Goe skipreide

(169b-170a)

Designasjon

(179b-180a)