Skannet arkivmateriale

Indre Sogn, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Indre Sogn fogderi

Innledning

(1)

Lærdal skipreide

(4-5)

Borgund skipreide

(28-29)

Årdal skipreide

(40-41)

Luster skipreide

(62-63)

Jostedal skipreide

(116-117)

Marifjøra skipreide

(128-129)

Solvorn skipreide

(148-149)

Sogndal skipreide

(184-185)

Norum skipreide

(222-223)

Summa summarum

(278-279)

Spesifikasjon

(mangler)