Skannet arkivmateriale

Fosen, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Innledning

(1b-2a)

Fosen fogderi

Stadsbygd tinglag

(19b-20a)

Rissa tinglag

(30b-31a)

Hemne tinglag

(54b-55a)

Hitra tinglag

(101b-102a)

Bjørnør tinglag

(154b-155a)

Åfjord tinglag

(183b-184a)

Hellem tinglag

(212b-213a)

Ørland tinglag

(229b-230a)

Oppsummering

(264b-265a)