Skannet arkivmateriale

Salten, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Salten fogderi

Gildeskål prestegjeld

Gildeskål fjerding

(1a)

Bodø prestegjeld

Salten fjerding

(26b-27a)

Bodø prestegjeld

Dalen fjerding

(49b-50a)

Bodø prestegjeld

Bodø fjerding

(58b-59a)

Bodø prestegjeld

Folda fjerding

(84b-85a)

Steigen prestegjeld

Ledingen fjerding

(110b-111a)

Steigen prestegjeld

Engel fjerding

(119b-120a)

Steigen prestegjeld

Hamarøy fjerding

(132b-133a)

Lødingen prestegjeld

Ofoten fjerding

(160b-161a)

Lødingen prestegjeld

Hegstad fjerding

(182b-183a)

Lødingen prestegjeld

Tjeldsund fjerding

(189b-190a)

Spesifikasjon

(215b-216a)