Skannet arkivmateriale

Salten, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Salten fogderi

Gildeskål prestegjeld

Gildeskål fjerding

(1a)

Bodø prestegjeld

Salten fjerding

(26b-27a)

Bodø prestegjeld

Dalen fjerding

(55b-56a)

Bodø prestegjeld

Bodø fjerding

(66b-67a)

Bodø prestegjeld

Folda fjerding

(94b-95a)

Steigen prestegjeld

Ledingen fjerding

(116b-117a)

Steigen prestegjeld

Engel fjerding

(126b-127a)

Steigen prestegjeld

Hamarøy fjerding

(138b-139a)

Lødingen prestegjeld

Ofoten fjerding

(160b-161a)

Lødingen prestegjeld

Tjeldsund fjerding

(180b-181a)

Lødingen prestegjeld

Hegstad fjerding

(200b-201a)

Summarisk ekstrakt

(mangler)

Spesifikasjon

(209b-210a)