Skannet arkivmateriale

Vesterålen og Andenes, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Vesterålen og Andenes fogderier

Ulvøya fjerding

(1b-2a)

Sortland fjerding

(14b-15a)

Myre fjerding

(21b-22a)

Andenes fjerding

(28b-29a)

Langenes fjerding

(31b-32a)

Barkestad fjerding

(34b-35a)

Malnes fjerding

(46b-47a)

Vinje fjerding

(50b-51a)

Kalsnes fjerding

(58b-59a)

Spesifikasjon

(67b-68a)