Skannet arkivmateriale

Troms, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Tittelblad

(1a)

Troms fogderi

Skjervøy tingsted

(1b-2a)

Helgøy tingsted

(13b-14a)

Hillesøy tingsted

(37b-38a)

Spesifikasjon

(49b-50a)