Skannet arkivmateriale

Troms, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Tittelblad

(1a)

Troms fogderi

Skjervøy tingsted

(1b-2a)

Helgøy tingsted

(20b-21a)

Hillesøy tingsted

(49b-50a)

Summa summarum

(62b-63a)

Summarisk ekstrakt

(mangler)

Spesifikasjon

(65b-66a)