Skannet arkivmateriale

NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm), Protokoll , 1942


Beslutninger

Navneregister

1942

(1a)

Sakregister

1942

(10b-11a)

Sakregister

1942

Oversikt

(11b-12a)

Sakregister

1942

Arkiver og boksamlinger

(13b-14a)

Sakregister

1942

Arv og skifte

(14b-15a)

Sakregister

1942

Avskjed og fratreden

(15b-16a)

Sakregister

1942

Bank- og pengevesen

(20b-21a)

Sakregister

1942

Benådninger

(22b-23a)

Sakregister

1942

Bergvesen

(23b-24a)

Sakregister

1942

Beslutninger

(24b-25a)

Sakregister

1942

Brennevin, vin og øl

(29b-30a)

Sakregister

1942

Budsjetter

(30b-31a)

Sakregister

1942

Bygnings- og brannvesen

(32b-33a)

Sakregister

1942

Diplomati og konsulatvesen

(33b-34a)

Sakregister

1942

Dissenser

(34b-35a)

Sakregister

1942

Ekspropriasjoner

(35b-36a)

Sakregister

1942

Elektrisitetsvesen

(37b-38a)

Sakregister

1942

Ekteskap (adopsjon)

(39b-40a)

Sakregister

1942

Embetsgårder

(40b-41a)

Sakregister

1942

Fabrikkvesen

(41b-42a)

Sakregister

1942

Fattigvesen

(42b-43a)

Sakregister

1942

Fiskeri, jakt samt fredning

(43b-44a)

Sakregister

1942

Forsikringsvesen

(45b-46a)

Sakregister

1942

Forsørgelse- og oppdragelsesanstalter

(46b-47a)

Sakregister

1942

Gratialer

(47b-48a)

Sakregister

1942

Handel, håndverk og industri

(48b-49a)

Sakregister

1942

Hedersbelønninger samt erstatning i anledning av r

(49b-50a)

Sakregister

1942

Justis- og politivesen

(50b-51a)

Sakregister

1942

Kommisjoner og komiteer

(52b-53a)

Sakregister

1942

Kommunevesen

(53b-54a)

Sakregister

1942

Konsesjoner og eiendomservervelser

(57b-58a)

Sakregister

1942

Kriseforanstaltninger

(58b-59a)

Sakregister

1942

Kunst, litteratur og vitenskap

(59b-60a)

Sakregister

1942

Landbruksvesen og reindrift

(60b-61a)

Sakregister

1942

Los- og redningsvesen

(62b-63a)

Sakregister

1942

Lover

(63b-64a)

Sakregister

1942

Medisinal- og sunnhetsvesen

(70b-71a)

Sakregister

1942

Ministerpresidenten

(71b-72a)

Sakregister

1942

Ministerrådet og departementene

(72b-73a)

Sakregister

1942

Mål og vekt

(73b-74a)

Sakregister

1942

Navneforandringer

(74b-75a)

Sakregister

1942

Nødsarbeide

(75b-76a)

Sakregister

1942

Opplysningsvesenets fond

(76b-77a)

Sakregister

1942

Patentvesen og det industrielle rettsvern

(77b-78a)

Sakregister

1942

Pensjonsvesen

(78b-79a)

Sakregister

1942

Post, telefon- og telegrafvesen samt radio

(79b-80a)

Sakregister

1942

Regnskapsvesen og revisjon

(80b-81a)

Sakregister

1942

Religion, gudstjeneste og geistlighet

(81b-82a)

Sakregister

1942

Samferdselsmidler og turistvesen

(83b-84a)

Sakregister

1942

Skatter og avgifter

(84b-85a)

Sakregister

1942

Skipsfart

(86b-87a)

Sakregister

1942

Skogvesen

(87b-88a)

Sakregister

1942

Skolevesen

(88b-89a)

Sakregister

1942

Skyss- og kostgodtgjørelse samt flytningsgodtgjøre

(90b-91a)

Sakregister

1942

Sosiale anliggender

(91b-92a)

Sakregister

1942

Statens eiendommer

(92b-93a)

Sakregister

1942

Stipendier

(93b-94a)

Sakregister

1942

Tollvesenet

(94b-95a)

Sakregister

1942

Universitet, høyskoler o.l.

(95b-96a)

Sakregister

1942

Utnevnelser, konstitusjoner, beskikkelser og beord

(96b-97a)

Sakregister

1942

Utskiftningsvesenet, kart- og oppmålingsvesenet

(100b-101a)

Sakregister

1942

Utstillinger og kongresser

(101b-102a)

Sakregister

1942

Vassdrags- og fløtningsvesenet

(102b-103a)