Skannet arkivmateriale

NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm), Protokoll , 1940 - 1945


Quisling-regjeringen 9-15/4 1940

(upaginert)

Regjeringsanordning nr. 1

(upaginert)

Regjeringsanordning nr. 2

(upaginert)

Statsråd-sekretariatets journal 13-15/4 1940

(upaginert)

Journal for Statsråd-sekretariatet

(upaginert)

Kopier 13/4 1940

(upaginert)

Kopier 13/4 1940

1940.04.13

(upaginert)

Diverse dok. om regjering og departement 1941-1944

(upaginert)

Hemmelig statssak av 26.sept. 1944

(upaginert)

(upaginert)

Hemmelig sak av 17.11.1944

(upaginert)

(upaginert)

Formuesinndragning 1944-1945

Lnr. 5-21

(upaginert)

Lnr. 5-21/1944

(upaginert)

Lnr. 26-109/1944

(upaginert)

Lnr. 110/1944-30/1945

(upaginert)

Fullmakter

(upaginert)