Skannet arkivmateriale

Statsrådssekretariatet, Protokoll , 1944


0

(upaginert)

Januar-februar 1944

Kgl.res. 1-22

(upaginert)

Kgl.res. 23-33

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 18. februar 1944

(upaginert)

Mars 1944

Kgl.res. 34-49

(upaginert)

Kgl.res. 50-78

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 24. mars 1944

(upaginert)

April 1944

Kgl.res. 79-98b

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 901

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 902

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 903

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 904

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 910

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 911

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 951

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 961

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 975

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 976

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 981

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 982

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 983

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 986

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 987

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Forsvarsdepartementets budsjettforslag, Kap. 2401

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 14/4 1944

Budsjettforslag for 2. halvår 1943/44

(upaginert)

Kgl.res. 99-124

(upaginert)

Bilag til Kgl.res.34 og 33

(upaginert)

Mai 1944

Kgl.res. 125-142

(upaginert)

Juni 1944

Kgl.res. 143-156

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 2. juni 1944

(upaginert)

Kgl.res. 169-181

(upaginert)