Skannet arkivmateriale

Statsrådssekretariatet, Protokoll , 1944


0

(upaginert)

Juli-august 1944

Kgl.res. 182-233

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 25.august 1944

(upaginert)

September 1944

Kgl.res. 234-248

(upaginert)

Kgl.res. 249-280

(upaginert)

Bilag til Kgl.res.39

(upaginert)

Oktober 1944

Kgl.res. 281-289

(upaginert)

November 1944

Kgl.res. 290-325

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 10. november 1944

(upaginert)

Kgl.res. 326a-330

(upaginert)

Kgl.res. 331-354

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av 24. november 1944

(upaginert)

Desember 1944

Kgl.res. 355-385

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll av desember 1944

(upaginert)

Bilag til Kgl.res 45

(upaginert)

Bilag til Statsrådsprotokoll

(upaginert)