Skannet arkivmateriale

Statsrådssekretariatet, Protokoll , 1945


Tittelside

(mangler)

Januar 1945

Kgl.res. 1-42

(mangler)

Februar 1945

Kgl.res. 43-64

(mangler)

Mars 1945

Kgl.res. 65-93b

(mangler)

Kgl.res. 94-120

(mangler)

April 1945

Kgl.res. 121-135b

(mangler)

Mai 1945

Kgl.res. 136-154

(mangler)

Kgl.res. 155-185

(mangler)

Bilag til Statsrådsprk. av 4.mai 1945

(mangler)

Kgl.res. 186-205b

(mangler)

Kgl.res. 206-238

(mangler)

Budsjettdok. 1944/45

(mangler)

Budsjettinnstillinger 1944/45

(mangler)

Budsjett 1944/45

(mangler)

Forsvarsdepts. budsjettforslag 1944/45

(mangler)

Forsvarsdepts. budsjettforslag, kap. 901-951

(mangler)

Forsvarsdepts. budsjettforslag, kap. 951-2.901

(mangler)

Bemerkninger til Forsvarsdepts. budsjettforslag

(mangler)

Kgl.res. 239-241

(mangler)