Skannet arkivmateriale

Statsrådssekretariatet, Protokoll , 1940 - 1945


0

(upaginert)

Navneregister

(1)

Utnevninger, avskjeder, oppnevnninger m.v.

(16)

Kongen, Stasrådet, Stortinget

(36)

Utenriksanliggender

(42)

Religion, gudstjeneste og geistlighet

(51)

Undervisning og kultur

(52)

Justisvesen

(54)

Ekteskap, adopsjon, arv, skifte, umyndige og verge

(57)

Konsesjonsspørsmål, kommunalvesen, embets- og tjen

(58)

Sosiale anliggender

(60)

Næringsvesen

(65)

Sjøfart

(71)

Kommunikasjoner m.m.

(74)

Finansvesen

(76)

Rekvisisjoner, beslagleggelser og ekspropriasjoner

(82)

Forsvarsvesen

(83)

Hederbelønninger

(93)

Svalbard og bilandene

(101)

Kronologisk register 1940

(102)

Kronologisk register 1941

(108)

Kronologisk register 1942

(115)

Kronologisk register 1943

(127)

Kronologisk register 1944

(142)

Kronologisk register 1945

(158)