Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker før 1624, stykke 1.1, 1595


Jordebok for Oslo kapittel

Tittelblad

(upaginert)

Biskop Jens Nilssøn

(1)

Sogneprest Nils Olssøn

(16-17)

Lesemester Hallvard Gunnarssøn

(30-31)

Kantor Claus Berg

(44-45)

Tidligere slottspredikant Hans Sørenssøn

(60-61)

Tidligere skolemester Jakob Jakobssøn Wolfius

(72-73)

Peder Madssøn

(84-85)

Enevold Kruse

(92-93)

Anders Grenn

(102-103)

Hans Meckelborg

(114-115)

Borgermester Sivert Pederssøn

(122-123)

Kanselliskriver Carsten Vogt

(134-135)

Kapellan Oluf Nilssøn

(142-143)

Jens Jenssøn

(144-145)

Hans Pederssøn

(146-147)

Peder Jenssøn

(148-149)

Peder Madssøn

(150-151)

Klokker Mikkel Pederssøn

(152-153)

Hans Glad

(156-157)

Kristoffer Rasmussøn Hiort

(158-159)

Hans Pederssøn til Sem

(160-161)