Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utligning av garnisonsskatt 1624-1626, stykke 1.2, 1624 - 1625


Jordebok Gudbrandsdalen

Forside

(2)

Fåberg sogn

(3)

Gausdal sogn

(7)

Øyer sogn

(11)

Ringebu sogn

(14)

Fron sogn

(18)

Vågå sogn

(24)

Lom sogn

(29)

Lesja sogn

(34)

Jordebok Hedemarken og Østerdalen fogderi

Forside

(42)

Nes sogn

(43)

Ringsaker sogn

(45)

Vang sogn

(49)

Løten sogn

(54)

Romedal sogn

(57)

Stange sogn

(58)

Elverum sogn

(61)

Åmot sogn

(62)

Tynset sogn

(63)

Jordebok Hadeland fogderi

Forside

(67)

Hadeland prestegjeld med Jevnaker sogn

(68)

Toten prestegjeld

(75)

Vardal

(81)

Biri

(83)

Land

(85)

Aurdal prestegjeld

(88)

Slidre prestegjeld

(91)

Vang prestegjeld

(94)

Jordebok Øvre Romerike og Solør fogderi

Forside

(98)

Hof sogn

(99)

Grue sogn

(103)

Vinger sogn

(106)

Odalen

(109)

Nes sogn

(112)

Eidsvoll sogn

(117)

Nannestad sogn

(121)

Gjerdrum sogn

(124)

Ullensaker sogn

(126)

Jordebok Nedre Romerike fogderi

Forside

(132)

Skedsmo sogn

(133)

Sørum sogn

(142)

Fet sogn

(148)

Aurskog prestegjeld

(156)

Høland prestegjeld

(161)

Enebakk prestegjeld

(172)

Jordebok Moss fogderi

Forside

(183)

Råde sogn

(184)

Svinndal anneks

(196)

Jordebok Tune og Åbygge skipreide

Forside

(204)

Tune sogn

(205)

Borge og Torsnes sogn

(214)

Hvaler sogn

(218)

Jordebok Buskerud fogderi

Forside

(221)

Modum prestegjeld

(222)

Sigdal prestegjeld

(226)

Nes prestegjeld

(230)

Ål prestegjeld

(235)

Norderhov prestegjeld

(241)

Hole prestegjeld

(246)

Jordebok Bragernes fogderi

Forside

(253)

Lier prestegjeld

(254)

Røyken sogn

(264)

Hurum sogn

(269)