Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626, stykke 2.2, 1624 - 1625


Innholdsfortegnelse mappe 2.4

(2)

Jordebok Nedenes len og Råbyggelaget

Forside

1625

(3)

Nedenes len

1625

(4)

Råbyggelaget

1625

(22)

Summa summarum

1625

(37)

Jordebok Mandal len

Forside

1625

(38)

Øyslebø manntall

1625

(39)

Laudal manntall

1625

(41)

Finsland manntall

1625

(42)

Øvrebø manntall

1625

(44)

Greipstad manntall

1625

(46)

Stausland manntall

1625

(47)

Lunde manntall

1625

(48)

Ve manntall og Strømme manntall

1625

(49)

Møglestu manntall

1625

(50)

Våg manntall

1625

(51)

Holum manntall

1625

(52)

Immen manntall

1625

(53)

Skogsfjord manntall

1625

(55)

Jordebokas formering

1625

(56)

Summa summarum

1625

(58)

Jordebok Lista len

Forside

1625

(60)

Kronens landskyld

1625

(61)

Stiftets landskyld

1625

(65)

Kronens utskyld

1625

(66)

Kronens leidang

1625

(67)

Jordebokas formering

1625

(91)