Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626, stykke 5.2, 1626


Summa summarum, alle gårder i Bergen hus len

1626 (?)

(2)