Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626, stykke 6.1, 1624


Innholdsfortegnelse mappe 6.1

(2)

Jordebok Orkdal len

1626

(4)

Jordebok Gauldal len

1624

(15)

Jordebok Strinda len

1624

(27)

Jordebok Inderøy og Sparbu len

1624

(39)

Jordebok Stjørdal len

1624

(57)

Innholdsfortegnelse mappe 6.2

(81)

Jordebok Bakke klosters gods

1624

(82)

Jordebok Reins klosters gods

1624

(90)

Jordebok Fosen len

1624

(106)

Jordebok Namdal len

1624

(126)

Innholdsfortegnelse mappe 6.3

(146)

Jordebok Jemtland

1624

(147)