Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626, stykke 6.2, 1626


Innholdsfortegnelse mappe 6.4

(2)

Jordebok

Forside

1626

(3)

Tromsø len

1626

(4)

Senja len

1626

(7)

Andenes len

1626

(22)

Vesterålen len

1626

(23)

Lofoten len

1626

(28)

Salten len

1626

(34)

Helgeland len

1626

(43)