Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626, stykke 6.3, 1626


Søknad om fritak for garnisonsskatt, Vardøhus len

(2)