Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 7, 1624 - 1625


Innholdsfortegnelse mappe 7.1

(2)

Adelsjordebøker

Jens Bjelke

(4)

Margrete Thott

(29)

Sofia Brahe

(41)

Hans Bjelke og Inger Bjelke

(48)

Gunde Lange

(55)

Innholdsfortegnelse mappe 7.2

(85)

Adelsjordebøker

Claus Brockenhuus

Nordafjells

(87)

Claus Brockenhuus

Sønnafjellske len, len på Agder og Stavanger len

(95)

Claus Brockenhuus

Akershus len

(110)

Gerlof Nettelhorst

(115)

Innholdsfortegnelse mappe 7.3

(159)

Adelsjordebøker

Karsten Rosenkrans

(161)

Nils Mund

(166)

Torbjørn Skaktavl

(169)

Peder Kristofferssøn (Rytter)

(175)

Oluf Kristofferssøn (Rytter)

(178)

Hans Mogenssøn (Handingmand)

(181)

Else Trondsdatter, Jon Haar og Aksel Movatt

(184)

Mads Bagge

Jordegods som ligger til Borregård

(197)

Mads Bagge

Jordegods som ligger til Holmegård

(202)

Eline Marsvin

(211)

Innholdsfortegnelse mappe 7.4

(218)

Adelsjordebøker

Bertel Lauritssøn (Hørby)

(221)

Jakob Huitfeldt

(228)

Ove Dahl

(231)

Magdalene Gyntersberg

(242)

Kristoffer Galle (Else Galle)

(247)

Tose gård (Inger Jørgensdatter)

(260)

Gaute Galle

(273)

Otte Marsvin og Mandrup Parsberg

(284)

Anders Blome

(290)

Frans Rantzau

(293)

Innholdsfortegnelse mappe 7.5

(302)

Adelsjordebøker

Breide Rantzau

(304)

Finn Nilssøn og Lavine Dal

(317)

Brynhild Benkestokk

(319)

Reidar Olssøn (Green)

(323)

Eske Bille

(330)

Jakob, Sofie og Anne Rosenkrans

(340)

Jakob Rosenkrans

Sunnfjord, Nordfjord, Sogn og Ryfylke

(363)

Jakob Rosenkrans

Sønnafjells

(369)

Gregers Kristenssøn (Pernille Gyldenstjerne)

(404)

Innholdsfortegnelse mappe 7.6

(407)

Adelsjordebøker

Daniel Ottessøn Bildt

(409)

Veel gods (Bildt)

(438)

Mette Bildt

(443)

Byrge Juel

(447)

Daniel Knutssøn Bildt

(454)

Daniel Knutssøn Bildt og Karen Knutsdatter Bildt

(463)

Karen Knutsdatter Bildt

(472)

Beate Huitfeldt og Kristoffer Ulfeldt

(480)

Knut Pederssøn (Måneskjold)

(486)

Laurits Jørgenssøn

(491)

Jon Pederssøn (Dalpil)

(499)

Klaus von Thienen

(505)