Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 8.1, 1625


Innholdsfortegnelse mappe 8.1

(2)

Odelsjordebok Oslo by

(5)