Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 8.2, 1624 - 1626


Innholdsfortegnelse mappe 8.2

(2)

Odelsjordebok Nedre Romerike fogderi

Forside

1624

(3)

Skedsmo prestegjeld

1624

(4)

Sørum prestegjeld

1624

(6)

Fet prestegjeld

1624

(8)

Høland prestegjeld

1624

(10)

Enebakk sogn

1624

(15)

Aurskog prestegjeld

1624

(18)

Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi

Forside

1624

(23)

Hof sogn

1624

(24)

Grue sogn

1624

(26)

Vinger sogn

1624

(29)

Odalen

1624

(30)

Nes sogn

1624

(32)

Ullensaker sogn

1624

(34)

Gjerdrum sogn og Nannestad sogn

1624

(35)

Eidsvoll sogn

1624

(36)

Odelsjordebok Hadeland fogderi

Forside

1624

(40)

Hadeland

1624

(42)

Toten prestegjeld

1624

(54)

Vardal og Biri prestegjeld

1624

(63)

Land prestegjeld

1624

(72)

Aurdal prestegjeld

1624

(81)

Slidre prestegjeld

1624

(88)

Vang prestegjeld

1624

(97)

Innholdsfortegnelse mappe 8.3

(107)

Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen

Forside

1624

(108)

Stange sogn

1624

(109)

Løten sogn

1624

(114)

Romedal sogn

1624

(117)

Nes sogn

1624

(119)

Ringsaker sogn

1624

(122)

Vang sogn

1624

(130)

Elverum sogn

1624

(135)

Åmot sogn

1624

(140)

Tynset sogn

1624

(142)

Vedlegg: 6 tingsvitner om jordegods

1625

(145)

Innholdsfortegnelse mappe 8.4

(161)

Odelsjordebok Gudbrandsdalen

Forside

1624

(162)

Lesja prestegjeld

1624

(163)

Lom prestegjeld

1624

(173)

Vågå prestegjeld

1624

(181)

Fron sogn

1624

(187)

Ringebu sogn

1624

(196)

Øyer sogn

1624

(202)

Fåberg prestegjeld

1624

(206)

Gausdal prestegjeld

1624

(212)

Adelus Jørgensdatters gods

1624

(220)

Odelsjordebok Follo fogderi

Forside

1624

(221)

Ås prestegjeld

1624

(222)

Nesodden prestegjeld

1624

(230)

Kråkstad prestegjeld

1624

(231)

Vestby prestegjeld

1624

(234)

Innholdsfortegnelse mappe 8.5

(243)

Odelsjordebok Moss fogderi

Forside

1624

(244)

Råde sogn

1624

(245)

Svinndal anneks

1624

(249)

Vedlegg

1625-1626

(254)

Odelsjordebok Heggen og Frøland skipreide

Forside

1624

(262)

Trøgstad prestegjeld

1624

(263)

Eidsberg prestegjeld

1624

(272)

Askim prestegjeld

1624

(280)

Odelsjordebok Tune og Åbygge skipreide

Forside

1624

(290)

Tune sogn

1624

(291)

Borge sogn

1624

(295)

Borgergods i Tune, Hvaler og Borge sogn

1624

(297)

Hvaler sogn

1624

(298)

Innholdsfortegnelse mappe 8.6

(301)

Odelsjordebok Bragernes fogderi

Forside

1624

(302)

Lier prestegjeld

1624

(303)

Røyken prestegjeld

1624

(310)

Hurum prestegjeld

1624

(314)

Forside

1626

(319)

Lier prestegjeld

1626

(320)

Røyken sogn

1626

(328)

Hurum sogn

1626

(332)

Odelsjordebok Buskerud fogderi

Forside

1624

(337)

Sigdal prestegjeld

1624

(338)

Modum prestegjeld

1624

(348)

Norderhov prestegjeld

1624

(353)

Hole prestegjeld

1624

(356)

Nes prestegjeld

1624

(358)

Ål prestegjeld

1624

(366)

Odelsjordebok Aker fogderi

Forside

1624

(376)

Aker herred

1624

(377)

Østre Bærum sogn og Asker sogn

1624

(382)

Asker sogn

1624

(383)