Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 9.1, 1624 - 1626


Innholdsfortegnelse mappe 9.1

(2)

Jordebok Rakkestad og Mossedal

Forside

1624

(3)

Rakkestad

1624

(4)

Mossedal

1624

(22)

Jb. Idd og Marker len, Skjeberg, Ingedal og Våler

Forside

1624

(33)

Idd og Marker len

1624

Forside

(34)

Idd og Marker len

1624

Idd sogn

(35)

Idd og Marker len

1624

Enningdalen

(39)

Idd og Marker len

1624

Berg sogn

(42)

Idd og Marker len

1624

Rokke sogn

(44)

Idd og Marker len

1624

Aremark sogn

(48)

Idd og Marker len

1624

Øymark sogn

(53)

Idd og Marker len

1624

Aursmark sogn

(60)

Skjeberg og Ingedal

1624

Skjeberg sogn

(67)

Skjeberg og Ingedal

1624

Ingedal sogn

(71)

Verne kloster len

1624

Rygge sogn

(76)

Verne kloster len

1624

Våler sogn

(81)

Jordebok Båhus len (mangler)

1624

(87)

Innholdsfortegnelse mappe 9.2

(88)

Jordebok Onsøy len

Forside

1624

(89)

Jordebok

1624

(92)

Jordebok Eiker len med Sandsvær og Numedal (mgl)

Forside

1624

(99)

Eiker prestegjeld

1624

(100)

Sandsvær

1624

(121)

Innholdsfortegnelse mappe 9.3

(136)

Jordebok Slagen, Våle og Sande skipreider

Forside

1624

(137)

Slagen skipreide

1624

(138)

Våle skipreide

1624

(144)

Sande skipreide

1624

(154)

Summarum

1624

(162)

Jordebok Råbygge skipreide

1624

(163)

Jordebok Arnadal skipreide med Nøtterøy

Forside

1624

(176)

Arnadal skipreide

1624

(177)

Nøtterøy

1624

(184)

Jordebok Lardal

1624

(189)

Jordebok Tønsberg

1624

(197)

Jordebok Brunla len

Forside

1624

(207)

Sandeherred

1624

(208)

Tjøme

1624

(212)

Tjølling

1624

(214)

Hedrum

1624

(217)

Brunlanes

1624

(220)

Forside

1626

(223)

Tjølling

1626

(224)

Brunlanes

1626

(232)

Hedrum

1626

(234)

Sandeherred

1626

(238)

Tjøme

1626

(243)