Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 9.2, 1624


Innholdsfortegnelse mappe 9.4

(2)

Odelsjordebok Bamble fogderi

Forside

(3)

Gjerpen sogn

(4)

Slemdal (Siljan)

(7)

Eidanger

(9)

Bamble

(12)

Sannidal

(18)

Drangedal

(22)

Tørdal

(24)

Odelsjordebok Tiendetaket

Forside

(27)

Holla prestegjeld

(29)

Bø prestegjeld

(31)

Saude prestegjeld

(38)

Heddal prestegjeld

(44)

Solum prestegjeld

(49)

Summarum

(53)

Vedlegg: Frans Mikkelssøn

(54)

Odelsjordebok Austfjella

Forside

(55)

Atrå prestegjeld

(57)

Hjartdal prestegjeld

(64)

Seljord prestegjeld

(73)

Odelsjordebok Vestfjella

Forside

(79)

Vinje prestegjeld

(80)

Fyresdal prestegjeld

(84)

Lårdal prestegjeld

(92)

Kviteseid prestegjeld

(95)

Summarum

(105)

Odelsjordebok Skien

(106)

Summarum Austfjella

(116)

Summarum Bamble fogderi

(117)