Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 10.1, 1624


Innholdsfortegnelse mappe 10.1

(2)

Odelsjordebok Nedenes len

Forside

1624

(3)

Birkenes sogn

1624

(4)

Høvåg sogn

1624

(9)

Vestre Moland sogn

1624

(14)

Landvik sogn

1624

(18)

Eide sogn

1624

(22)

Fjære sogn

1624

(24)

Froland sogn

1624

(29)

Austre Moland sogn

1624

(35)

Tromøy sogn

1624

(37)

Flosta sogn

1624

(41)

Dypvik sogn

1624

(42)

Holt sogn

1624

(43)

Søndeled sogn

1624

(48)

Gjerstad sogn

1624

(51)

Øyestad sogn

1624

(54)

Summa summarum

1624

(58)

Innholdsfortegnelse mappe 10.2

(60)

Odelsjordebok Råbyggelaget

Forside

1624

(61)

Valle sogn

1624

(62)

Hyllestad sogn

1624

(67)

Sandnes sogn

1624

(70)

Austad sogn

1624

(71)

Årdal sogn

1624

(72)

Bygland sogn

1624

(73)

Evje sogn

1624

(78)

Åseral

1624

(80)

Hornnes sogn

1624

(81)

Iveland sogn

1624

(83)

Vegusdal sogn vesten sundet

1624

(85)

Vegusdal sogn østen sundet

1624

(87)

Tovdal

1624

(89)

Gjøvdal

1624

(90)

Åmli sogn

1624

(91)

Vegårshei

1624

(93)

Odelsjordebok Mandal len

Forside

1624

(97)

Holum sogn

1624

(98)

Halse sogn

1624

(104)

Øyslebø sogn

1624

(113)

Laudal sogn

1624

(116)

Finsland sogn

1624

(117)

Søgne sogn

1624

(120)

Greipstad sogn

1624

(124)

Øvrebø sogn

1624

(126)

Tveit sogn

1624

(129)

Oddernes sogn

1624

(135)

Ettermeldt gods

1624

(143)

Odelsjordebok Lista len (mangler)

(147)