Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 13.1, 1624 - 1625


Innholdsfortegnelse mappe 13.1

(2)

Odelsjordebok Trondheim len

Forside

1624

(3)

Trondheim

1624

(5)

Adskillige personers odelsgods

1624

(14)

Strinda len

1624

(17)

Gauldal len

1624

(19)

Orkdal len

1624

(23)

Romsdal len

1624

(28)

Nordmøre len

1624

(36)

Fosen len

1624

(49)

Namdal len

1624

(51)

Inderøy og Sparbu len

1624

(59)

Stjørdal len

1624

(80)

Odelsjordebok Jemtland

Forside

1624

(95)

Hakås tinglag

1624

(97)

Berg tinglag

1624

(100)

Oviken tinglag

1624

(102)

Hallen tinglag

1624

(105)

Rødøn tinglag

1624

(107)

Alsen tinglag

1624

(111)

Offerdal tinglag

1624

(114)

Undersåker tinglag

1624

(116)

Sunne tinglag

1624

(119)

Lit tinglag

1624

(122)

Hammerdal tinglag

1624

(127)

Ragunda tinglag

1624

(129)

Revsund tinglag

1624

(131)

Brunflo tinglag

1624

(134)

Odelsjordebok Herjedalen

Forside

1625

(140)

Lillherdal tinglag

1625

(141)

Sveg tinglag

1625

(142)

Hede tinglag

1625

(145)

Summarum

1625

(147)