Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 13.2, 1625


Adels- og odelsjordebok for de nordlandske len

Forside

(1a)

Helgeland len

(1b-2a)

Salten len

(7b-8a)

Senja len

(23b-24a)

Lofoten len

(26b-27a)

Andenes len

(29b-30a)