Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 13.3, 1625


Ang. at det ikke finne odelsgods i Vardøhus len

Brev fra lensherren

(3)

Tingsvitne

(7)