Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 13.4, 1624 - 1627


Ang. rosstjenesteutlign. på adels- og odelsgods

(2)