Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 14.1, 1625 - 1626


Innholdsfortegnelse mappe 14.1

(2)

Kirke- og prestebordsinnt., Oslo og Hamar bisped.

Forside

1625

(3)

Takst og overslag

1625

(4)

Kanonier og prebender

1625

(5)

Gudbrandsdalen prosti

1625

(13)

Hadeland prosti

1625

(17)

Ringerike prosti

1625

(21)

Hedemarken og Østerdalen prosti

1625

(22)

Øvre Romerike og Solør prosti

1625

(27)

Nedre Romerike prosti

1625

(32)

Øvre Borgesyssel prosti

1625

(35)

Nedre Borgesyssel prosti

1625

(44)

Nordviken prosti

1625

(48)

Sunnerviken prosti

1625

(52)

Nedre Telemark prosti

1625

(58)

Øvre Telemark prosti

1625

(62)

Øvre Telemark (Skattlandet)

1625

(64)

Øvre Telemark prosti

1625

(65)

Brunla og Numedal prosti

1625

(68)

Tønsberg prosti

1625

(71)

Bragernes prosti

1625

(80)

Innholdsfortegnelse mappe 14.2

(89)

Kirke- og prestebordsinnt., Oslo og Hamar bisped.

Gudbrandsdalen prosti

1626

(91)

Hadeland prosti

1626

(99)

Nedre Romerike prosti

1626

(106)

Øvre Borgesyssel prosti

1626

(111)

Nedre Borgesyssel prosti

1626

(122)

Øvre Telemark prosti

1626

(129)

Nedre Telemark prosti

1626

(136)

Tønsberg prosti

1626

(143)

Bragernes prosti

1626

(154)

Sammendrag av presteinntektene i bispedømmet

1625

(163)

Sammendrag av presteinntektene i bispedømmet

1626

(166)