Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 16.1, 1625 - 1626


Innholdsfortegnelse mappe 16.1

(2)

Kirke- og prestebordsinnt., Trondheim bisped.

Forside

1625

(3)

Trondheim kapittel

1625

(4)

Romsdal prosti

1625

(6)

Nordmøre prosti

1625

(7)

Fosen prosti

1625

(8)

Namdal prosti

1625

(10)

Jemtland prosti

1625

(11)

Dalene prosti

1625

(14)

Innherred prosti

1625

(16)

Helgeland prosti

1625

(19)

Salten prosti

1625

(20)

Lofoten prosti

1625

(21)

Senja prosti

1625

(22)

Sammendrag

1625

(23)

Vedlegg

1625

(27)

Innholdsfortegnelse mappe 16.2

(31)

Kirke- og prestebordsinnt., Trondheim bisped.

Innherred og Dalene

1626

(32)

Romsdal len

1626

(76)

Nordmøre len

1626

(100)

Fosen len

1626

(119)

Jemtland og Herjedalen

1626

(137)

Innholdsfortegnelse mappe 16.3

(147)

Kirke- og prestebordsinnt., Trondheim bisped.

Sammendrag av kirkeinntektene

1626

(148)

Kirkeliste

1625

(151)

Nordlandene

1625

(172)