Skannet arkivmateriale

Lassens samlinger, Personalhistoriske samlinger, Kirkebokutdrag, bind 76, 0 -


Tittelside

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Kirkebokhistorikk

(mangler)

Trøgstad

Døpte, viede og begravede 1645-1707

(1)

Rakkestad

Forside

(12)

Viede 1784-1841

(12)

Eidsberg

Forside

(mangler)

Spredte opptegnelser 1759-1814

(16)

Fredrikshald

Forside

(mangler)

Døpte 1758-1812

(19)

Døpte 1815-1833

(55)

Begravede 1816-1833

(66)

Viede 1815-1833

(69)

Døpte 1834-1845

(71)

Viede 1834-1840

(80)

Døpte 1845-1855

(82)

Konfirmerte 1843-1855

(92)

Viede 1845-1855

(97)

Begravede 1845-1855

(99)

Skjeberg

Forside

(mangler)

Viede 1753-1788, begravede 1754-1791

(101)

Moss

Forside

(mangler)

Konfirmerte 1736-1752

(102)

Ås

Forside

(mangler)

Begravede 1742-1774

(105)

Viede 1753-1777

(108)

Høland

Forside

(mangler)

Døpte, viede, begravede, skrifter mm 1719-1756

(109)

Døpte 1757-1780

(119)

Viede 1757-1778

(123)

Begravede 1757-1779

(124)

Døpte 1780-1793

(125)

Viede 1780-1793

(127)

Begravede 1780-1793, konfirmerte 1785-1793

(128)

Døpte 1794-1814

(129)

Begravede 1793-1814

(134)

Viede 1794-1806, konfirmerte 1794-1804, døpte 1814

(135)

Døpte 1814-1827

(136)

Begravede, viede 1814-1827

(137)

Konfirmerte 1815-1827

(138)

Fet

Forside

(mangler)

Viede 1717-1851

(139)

Døpte 1716-1750

(140)

Sørum

Forside

(mangler)

Viede 1710-1730, 1759-1845

(143)

Døpte 1710-1730, 1759-1845

(147)

Begravede 1710-1730, 1759-1845

(155)

Konfirmerte 1759-1845

(159)

Skedsmo

Forside

(mangler)

Viede 1737-1768

(161)

Viede, begravede 1706-1727, døpte 1706-1729

(162)

Døpte 1737-1759

(163)

Begravede 1737-1767

(164)

Gjerdrum

Forside

(mangler)

Presterekken 1597-1863

(166)

Ullensaker

Forside

(168)

Presterekken 1518-1842

(169)

Døpte, viede, begravede 1689-1723

(169)

Døpte 1733-1762

(183)

Viede 1733-1775

(188)

Begravede 1733-1776

(190)

Døpte 1762-1785

(192)

Viede 1777-1815

(198)

Begravede 1777-1815

(199)

Døpte 1786-1835

(201)

Begravede 1815-1835

(208)

Viede 1815-1835

(209)

Konfirmerte 1815-1835

(210)

Inn- og utflyttede 1721-1734, døpte 1836-1850

(211)

Døpte 1836-1850

(212)

Begravede 1836-1850

(213)

Viede 1836-1850

(214)

Konfirmerte 1836-1850

(215)

Nes

Forside

(mangler)

Presterekken 1572-1856

(216)

Eidsvoll

Forside

(mangler)

Døpte, viede, begravede, skrifter 1688-1708

(218)

Døpte, viede, begravede, skrifter 1709-1735

(221)

Døpte, viede, begravede, konfirmerte, skr. 1736-78

(225)

Døpte, viede, begravede, konfirmerte 1779-1804

(230)

Presterekken 1594-1856

(234)

Døpte, viede, begravede, konfirmerte 1805-1840

(235)

Døpte, viede, begravede, konfirmerte 1841-1856

(239)

Inn- og utflyttede 1843-1853

(241)

Nannestad

Forside

(mangler)

Presterekken til 1853

(242)

Døpte 1689-1716, 1739-1791

(244)

Viede 1755-1790

(253)

Begravede 1755-1790

(254)

Viede 1689-1730, 1739-1754

(255)

Begravede 1689-1715, 1739-1754

(260)

Kommunikanter, skrifter mm 1716-

(265)

Inn- og utflyttede 1739-1754

(272)