Skannet arkivmateriale

Kristiania, Adressebok , 1913


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Register over de averterende firmaer

(mangler)

Register til første og andre avsnitt

(mangler)

Tillegg og rettelser

(mangler)

Første avsnitt

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

A-B

(29)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

B

(30)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

D

(40)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

E

(47)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

F

(48)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

G

(52)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

H

(58)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

I

(68)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

J

(70)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

K

(76)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

L

(81)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

M

(82)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

N

(84)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

O

(85)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

P

(86)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

R

(89)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

S

(94)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

T

(99)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

U

(102)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

V

(104)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

Aker kommune

(106)

Annonser

(108)

Andre avsnitt

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Badeanstalter / Kirker og bedehus i Statskirken

(117)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Kirker og bedehus i Statskirken

(118)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Religiøse samfunn utenfor statskirken

(119)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Offentlige bygninger, museer og teatre

(120)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Sykehus og hospital

(123)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Asyl, barnehjem, søndagsskoler

(124)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Foreninger og selskap

(126)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Legater og fond

(152)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Stiftelser og hjem

(166)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger

(170)

Skoler

Offentlige skoler

(173)

Skoler

Private skoler

(178)

Skoler

Folkeskoler

(184)

Befordringsmidler

(188)

Annonser

(189)

Tredje avsnitt

Personregister

A

(199)

Personregister

B

(265)

Personregister

C

(329)

Personregister

D

(357)

Personregister

E

(377)

Personregister

F

(411)

Personregister

G

(437)

Personregister

H

(474)

Personregister

I

(584)

Personregister

J

(593)

Personregister

K

(661)

Personregister

L

(709)

Personregister

M

(765)

Personregister

N

(805)

Personregister

O

(849)

Personregister

P

(900)

Personregister

Q-R

(934)

Personregister

R

(935)

Personregister

S

(964)

Personregister

T

(1051)

Personregister

U

(1085)

Personregister

V-W

(1090)

Personregister

Y

(1122)

Personregister

Z

(1123)

Personregister

Æ-Ø

(1124)

Personregister

Ø

(1125)

Annonser

(1191)

Fjerde avsnitt

Gateregister

A

(1199)

Gateregister

B

(1214)

Gateregister

C

(1248)

Gateregister

D

(1258)

Gateregister

E

(1274)

Gateregister

F

(1291)

Gateregister

G

(1312)

Gateregister

H

(1332)

Gateregister

I

(1375)

Gateregister

J

(1380)

Gateregister

K

(1391)

Gateregister

L

(1423)

Gateregister

M

(1437)

Gateregister

N

(1476)

Gateregister

O

(1494)

Gateregister

P

(1510)

Gateregister

R

(1528)

Gateregister

S

(1547)

Gateregister

T

(1628)

Gateregister

U

(1674)

Gateregister

V

(1685)

Gateregister

W

(1704)

Gateregister

Y

(1715)

Gateregister

Z

(1716)

Gateregister

Ø

(1717)

Bydeler

(1721)

Annonser

(1722)

Femte avsnitt

Fagregister

Innholdsfortegnelse

(1723)

Fagregister

A

(1729)

Fagregister

B

(1745)

Fagregister

C

(1754)

Fagregister

D

(1755)

Fagregister

E

(1758)

Fagregister

F

(1760)

Fagregister

G

(1765)

Fagregister

H

(1769)

Fagregister

I

(1772)

Fagregister

J

(1781)

Fagregister

K

(1782)

Fagregister

L

(1794)

Fagregister

M

(1799)

Fagregister

N-O

(1813)

Fagregister

P

(1814)

Fagregister

R

(1819)

Fagregister

S

(1822)

Fagregister

T

(1844)

Fagregister

U

(1852)

Fagregister

V

(1853)

Fagregister

X-Æ

(1857)

Fagregister

Ø

(1858)

Annonser

(mangler)